W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma ALLBAG Tomasz Woźniak realizuje projekt w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”

  • wzrost przychodów z eksportu o 7 % w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu
  • pozyskanie nowych rynków zbytu
  • poszerzenie sieci dostawców surowców, niezbędnych do produkcji innowacyjnych i ekologicznych projektów
  • wzrost rozpoznawalności marki ALLBAG
  • wzrost lojalności klientów ALLBAG.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę ALLBAG. Analiza pozycji konkurencyjnej firmy i jej produktów, potencjału rozwojowego firmy wykazała, że koniecznym warunkiem rozwoju firmy jest rozwój jej działalności eksportowej. Dlatego w ramach opracowanego Planu Rozwoju Eksportu firma weźmie udział w targach branżowych w charakterze wystawcy, a także dokona zakupu usług doradczych w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów handlowych. Realizacja PRE pozwoli na pozyskanie nowych rynków zbytu i zwiększenie udziału eksportu w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu: 231 164,93 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 108 967,66 PLN

pos/post1.png

Dno torby

Dostępne w stałej sprzedaży papierowe torby produkowane są z papieru w 100% pochodzącego z recyklingu. Torby białe produkowane są z papieru bielonego chlorem. Dzięki temu, ekologiczne torby papierowe mogą być używane do transportu żywności. Hurtowania oferuje torby papierowe o gramaturze 75 – 120 g/m2. Rączka papierowa jest skręcana z dwóch arkuszy papieru, wklejana wewnątrz torby. 

pos/post2.png

uchwyt

Hurtowania oferuje torby papierowe o gramaturze 75 – 120 g/m2. Rączka papierowa jest skręcana z dwóch arkuszy papieru, wklejana wewnątrz torby. Dostępne w stałej sprzedaży papierowe torby produkowane są z papieru w 100% pochodzącego z recyklingu. Torby białe produkowane są z papieru bielonego chlorem. Dzięki temu, ekologiczne torby papierowe mogą być używane do transportu żywności.

pos/post3.png

klejenie

Dostępne w stałej sprzedaży papierowe torby produkowane są z papieru w 100% pochodzącego z recyklingu. Torby białe produkowane są z papieru bielonego chlorem. Dzięki temu, ekologiczne torby papierowe mogą być używane do transportu żywności. Hurtowania oferuje torby papierowe o gramaturze 75 – 120 g/m2. Rączka papierowa jest skręcana z dwóch arkuszy papieru, wklejana wewnątrz torby. 

WITAMY

w świecie wyjątkowych toreb reklamowych dla Twojej marki. Dzięki staranności doboru toreb reklamowych w AllBag nasz produkt przestaje być wyłącznie przedmiotem użytkowym, lecz staje się przede wszystkim upominkiem o szczególnym charakterze.

zestaw toreb reklamowych

Nasze torby laminowane powiedzą Klientowi znacznie więcej, niż najpiękniejsze słowa - wielka moc małych gestów to nasza specjalność. Wyjątkowa ekologiczna torba – papierowa czy bawełniana – zawsze wzbudza pozytywne emocje i wspiera najlepsze relacje z Klientem. W AllBag zwykłe torby nas nie zadowalają. Nieustannie poszukujemy ciekawszych, oryginalnych pomysłów. Nasze starannie wyselekcjonowane torby ekologiczne to gwarantowane podkreślenie indywidualności w połączeniu z wysoką jakością i najlepszą ceną.

Możemy stworzyć każdą torbę reklamową zgodnie z Twoimi najwyższymi wymaganiami. Kreatywność to nasze drugie imię. Tworzymy wyjątkowe projekty, które zawsze są do Twojej dyspozycji. Oferujemy torby reklamowe z nadrukiem, papierowe, bawełniane i zakupowe. Powiedz nam jakiej torby reklamowej potrzebujesz, a my zatroszczymy się o każdy szczegół.

torby papierowe laminowane i materiałowe

Za najwyższej klasy torbami stoi najwyższej klasy obsługa. Zanurz się w nowym Katalogu AllBag i pozwól się zaskoczyć.

Ciesz się dobrym stylem - opakowanie, prestiż, reklama!

Twój zespół Allbag.